Z racji silnego rozwoju naszego świata pojawiło się bardzo wiele urządzeń i przedmiotów, które pomagają nam w codziennych czynnościach i chronią nasze zdrowie. Pośród nich są także okulary. Dawniej okulary wykorzystywane były jedynie do tego, aby korygować ludzkie wady wzroku.