Świat stawia dziś na ekologię, a szczególnie Unia Europejska. To bardzo dobrze, gdyż od momentu uprzemysłowienia się ludzi bardzo mocno zanieczyściliśmy naszą planetę. Nic więc dziwnego, że chcemy doprowadzić stan środowiska do jakiejś równowagi.