Kredyty bankowe

Niekiedy życie daje nam w kość i czyni, że nie mamy wystarczającej ilości gotówki, aby ukończyć jakieś cele. Akuratnie w naszym kraju to jest normalnością, że zawsze nam na coś brakuje. W takim razie mamy tak bardzo rozbudowaną propozycję bankową i kredyty są reklamowane prawie na każdym kroku.

Niemniej jednak otrzymanie kredytu nie jest już taką prostą rzeczą. Poza tym że powinniśmy mieć czystą historię w Biurze Informacji Kredytowej i nie możemy figurować w Krajowym Rejestrze Długów, to starając się o kredyt bankowy, musimy zaprezentować właściwe dowody. Jeżeli jesteś zatrudniony na umowę o pracę, to musisz dostarczyć ksero umowy o pracę wraz z oznaczeniem jej wariantu, poświadczenie o dochodach z zakładu pracy wraz z jego nazwą, adresem, NIP-em i KRS-em, PIT-11 za rok poprzedni czy wyciąg rachunku, na który przekazywane jest honorarium alternatywnie druk RMUA wystawiony w ciągu poprzedniego półrocza.

Renciści i emeryci muszą przedłożyć uchwałę o potwierdzaniu świadczenia, ostatni lub przedostatni odcinek wypłaty świadczenia ewentualnie wyciąg rachunku, na który przelewane jest świadczenie albo zaświadczenie z ZUS czy KRUS o odbieraniu świadczenia.
Gospodarz musi zaprezentować dokument z urzędu gminy dotyczące liczby gospodarstwa rolnego względnie nakaz płatniczy, dokument z urzędu gminy o niezaleganiu z podatkiem rolnym a również zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie. Z kolei przedsiębiorcy muszą pokazać wypis z KRS lub pismo o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, decyzję o nadaniu NIP-u, poświadczenie o REGON-ie, dowód uiszczania składek ZUS za ostatnie trzy miesiące, uzasadnienie niezalegania z podatkami w urzędzie skarbowym, rachunek dochodów i szkód plus saldo za rok bieżący czy też dokument o zyskach wystawione przez biuro rachunkowe. Tak więc zależnie od tego kto ubiega się o kredyty, takie dowody musimy pokazać w banku.

Kiedy bierzemy kredyty (Kredyciak.org bankowe, to musimy wiedzieć, że w banku kluczowe jest nie tylko nasze stanowisko, ale także trzeba pokazać sporo zaświadczeń. W zależności od tego które jest nasze pochodzenie finansowe, takie zaświadczenia musimy przynieść. Tymczasem to nie wszystko. Niekiedy w wypadku znacznych sum, jeśli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, bank chce również zgody małżonka ewentualnie jego podpisu. Lecz jeśli już zaciągaliśmy pożyczkę w jakimś banku, to niekiedy wystarczy jeno w tym samym banku przedstawienie dowodu osobistego a także jakiegoś dowodu potwierdzającego zarobki.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

CommentLuv badge